Thi công xây dựng Kè Long Xuyên

Đối tác & nhà đầu tư : Ban Quản lý Đầu Tư và Xây Dựng Thủy lợi 10
Vị trí dự án : Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Phạm vi : Thi công xây dựng Kè Long Xuyên
Thời gian thi công : 21/01/2021
Giá trị hợp đồng : 9,521,033,000 VNĐ
Lượt xem : 725
Thi công xây dựng Kè Long Xuyên
Facebook