Thi công xây dựng công trình khu kho cảng An Sơn

Đối tác & nhà đầu tư : Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ MTV THALEXIM, Tỉnh Bình Dương
Vị trí dự án : Xã An Sơn, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Thời gian thi công : 1/8/2013
Giá trị hợp đồng : 2,147,483,647 VNĐ
Lượt xem : 1185
Thi công xây dựng công trình khu kho cảng An Sơn hạng mục Thi công tuyến kè bảo vệ bờ xã An Sơn, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Facebook