Thi công tuyến kè, cống ĐK 100, san lấp mặt bằng

Đối tác & nhà đầu tư : Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ MTV THALEXIM, Tỉnh Bình Dương
Vị trí dự án : Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ - Nhà Bè TPHCM
Thời gian thi công : 2/4/2014
Giá trị hợp đồng : 2,147,483,647 VNĐ
Lượt xem : 888
Thi công tuyến kè, cống ĐK 100, san lấp mặt bằng công trình Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ - Nhà Bè TPHCM
Facebook